„Štítkování“

Evropské označení pneumatik - „štítkování

3

Nová evropská směrnice č. 1222/2009 pro výrobce přináší povinnost označovat pneumatiky štítkem, takzvané „Štítkování“. Úplný název této problematiky je „Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry“. Platnost nového evropského nařízení je plánována na listopad 2012.

Standardizované štítky budou konečného spotřebitele informovat o 3 výkonnostních parametrech pneumatik. Spotřebitel si může vybrat pneumatiky podle palivové účinnosti, přilnavosti na mokrém povrchu a vnějšího hluku odvalování. Údaje musí být uvedeny na všech propagačních materiálech, cenících, na fakturách a v případě osobních pneu i na samotných pneumatikách. Pro nákladní pneu tato povinnost neplatí a údaje kupující získá například z propagačních materiálů, internetu nebo ceníků. Nové nařízení Evropské unie se nebude týkat závodních pneumatik, profesionálních terénních a všech druhů motocyklových pneumatik. Štítky budou mít podobný vzhled a význam jako například u domácích spotřebičů. Příklad štítku je vidět vlevo.

 

Palivová účinnost

3

20 – 30 % spotřeby paliva vozidel je díky valivému odporu. Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při pohybu pneumatiky. Díky hmotnosti vozidla je pneumatika v místě kontaktu s povrchem vozovky deformovaná. Tato deformace vyvolává vnitřní ztráty, podobně jako při pádu gumového míče, který se po dopadu nevrátí do úrovně, odkud byl spuštěn. Snížení hodnoty valivého odporu proto výrazně přispívá k ekonomickému provozu vozidel na silnicích a tím ke snižování emisí. Vysoká palivová účinnost znamená nízkou spotřebu paliva, na kterou má vliv valivý odpor pneumatiky. Na štítku je tato efektivita spotřeby paliva vyjádřena ve stupních od A do G. Stupeň A znamená, že pneumatika nejvíce šetří palivo, stupeň G znamená nejnižší úsporu.

Stupeň Osobní (C1) Lehké nákladní (C2) Nákladní (C3)
A  RRC ≤ 6.5 RRC ≤ 5.5 RRC ≤ 4.0
B  6.6 ≤ RRC ≤ 7.7 5.6 ≤ RRC ≤ 6.7 4.1 ≤ RRC ≤ 5.0
C  7.8 ≤ RRC ≤ 9.0 6.8 ≤ RRC ≤ 8.0 5.1 ≤ RRC ≤ 6.0
D  - - 6.1 ≤ RRC ≤ 7.0
E  9.1 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC ≤ 9.2 7.1 ≤ RRC ≤ 8.0
F 10.6 ≤ RRC ≤ 12.0 9.3 ≤ RRC ≤ 10.5 8.1 ≤ RRC
G 12.1 ≤ RRC 10.6 ≤ RRC -

RRC (Rolling Resistance) = valivý odpor (KG/tuna)
Hodnoty jsou získány použitím harmonizované zkušební metody (UNECE R117.02)

 

Přilnavost na mokrém povrchu

4

Přilnavost na mokrém povrchu je jedna z nejdůležitějších vlastností pneumatik. Pneumatiky s vysokou přilnavostí na mokru mají kratší brzdnou dráhu a zabraňují aquaplaningu, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Negativní vliv na přilnavost na mokru má přílišné snižování valivého odporu. Vývojový inženýři se proto snaží dosáhnout správné rovnováhy pro valivý odpor a přilnavost na mokru. Na štítku je přilnavost na mokru vyjádřena ve stupních od A do G. Stupeň A znamená nejvyšší přilnavost na mokru a nejkratší brzdnou dráhu, stupeň G nejnižší přilnavost, což představuje nejdelší brzdnou dráhu. Rozdíl v brzdné dráze mezi stupněmi A a G může být až 30%. Při rychlosti 80 km/h u osobních automobilů je to až 18 m.

 

Vnější hluk odvalování

5

Vnější hluk odvalování se měří v decibelech (dB) a je uveden ve třech kategoriích. Na štítku je zobrazena hodnota v dB a tři vlny. Jedna černá vlna znamená nízkou hlučnost, dvě vlny průměrnou hlučnost a tři vlny znamenají vysokou hlučnost. Počet vln také reprezentuje vztah k limitním hodnotám, které jsou akceptovatelné pro evropský trh.

 

 

1 vlna:
hlučnost je o 3 dB nižší než limit 661/2009 platný od listopadu 2012

 

2 vlny:
odpovídá limitu 661/2009, který bude platný od listopadu 2012

 

3 vlny:
současný limit 2001/43, hlučnost je vyšší než limit 661/2009 platný od listopadu 2012

Hankook - driving emotions