Rozměry

Terminologie

Terminologie Definice
Hrubá šíře Přímá vzdálenost mezi stranami pneu včetně nápisů a ochranného proužku. Pneu je nasazena na ráfek a nahuštěna, ale není zatížena.
Šíře profilu Šíře bez ochranného proužku a nápisů.
Šíře běhounu Šíře dezénu bez zatížení.
Celkový průměr Průměr nahuštěné pneu bez zatížení.
Výška profilu Průměr pneu mínus průměr ráfku, děleno dvěma.
Průměr ráfku Průměr ráfku (téměř stejná vzdálenost jako vnitřní průměr pneumatiky).
Šířka ráfku Vzdálenost mezi dvěma vnitřními protilehlými hranami lemů ráfku.
Výška lemu ráfku Průměr lemu ráfku mínus průměr ráfku, děleno dvěma.
Poloměr při satickém zatížení Nejkratší vzdálenost mezi osou a povrchem vozovky při zatížené pneu.
Vzdálenost mezi dvojitými pneu Vzdálenost mezi středy dvou pneu.

1. Profilové číslo

Koncept profilového označení pneumatik je stejný jako poměr stran. Poměr stran pneumatiky je procentuální vyjádření výšky děleno šířkou vynásobeno 100. Čím je profilové číslo nižší tím musí být šířka větší. To znamená že pneumatika je širší a tím zvyšuje bezpečnost při řízení. A když je profilové číslo vyšší zvyšuje se i výška pneumatik, tím se zvětšuje flexibilita bočnic a přináší "hladší jízdu".

Proto zákazníci hledají takové profilové číslo, které vyhovuje jejich potřebám, ale současný trend je, že pneumatiky s nižším profilovým číslem jsou pro sportovní auta. Hankook Tire vyvinul pneumatiku s profilovým číslem 25, super široké pneumatiky s největší úrovní bezpečnosti.

2. Životnost

Životnost pneumatiky je určena počtem pláten (PR). Vyšší počet pláten označuje větší možnou zátěž na pneumatice. Podobné podmínky platí i pro kostru pneumatiky. Když se na kord používala bavlněná látka, tak byl na pneumatice uveden počet vrstev. Nicméně, počet  vrstev tkaniny na kord se dramaticky snížil díky objevení ocelového kordu jako je velmi silné hedvábí, nylon a polyester. Spotřebitelé, kteří byli zvyklí na používání pneumatiky, která má tolik vrstev pochopili, že se počet vrstev snížil díky vysoké pevnosti ocelového kordu. Nicméně se začali ptát kolik vrstev starého bavlněného kordu by odpovídalo jednomu ocelovému. Ve snaze odpovědět na jejich otázky se začal používat pojem "počet pláten" (PR/Ply rating). Takže 6 PR neznamená že pneumatika má 6 pláten, ale že pneumatika má stejnou pevnost jako by měla 6 pláten.

Jako příklad, počet pláten může být označen jako 6-PR stejně i pomocí písmene „C“ v „

Load range Ply rating Load range Ply rating
A 2 G 14
B 4 H 16
C 6 J 18
D 8 L 20
E 10 M 22
F 12 N 24

Značení pneumatik pro osobní vozy

Hankook - driving emotions